هلدینگ ارنیکاهلدینگ ارنیکاکاوانپویان انرژی لیدوما
هومساهومسا

هومسا

Homsa.ir
اکسکوینواکسکوینو

اکسکوینو

excoino.com
توکباتوکبا

توکبا

tokba.com
آوازه بازرگانی پارسآوازه بازرگانی پارس

آوازه بازرگانی پارس

parsfame.com
مینیاتورمینیاتور

پویان انرژی لیدوما

miniatorparsian.com
کاوشگران

کاوشگران

kavoshgaranyekta.ir
کاوانکاوان

کاوان

unalink.net

هلدینگ ارنیکا در سال 1390 با تکیه بر کسب و کارهای مختلف و متنوع تأسیس گردید، و امروزه پس از طی مسیری 9 ساله مشتمل بر 8 شرکت می‌باشد.

ساختار کسب و کارهای هلدینگ 

ساختار کسب و کار هلدینگ

هلدینگ ارنیکا تاکنون موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی برای شرکت کاوان (حوزه الکترونیک) و شرکت توسعه فناوری داده ایرانیان (excoino.com) گردیده است و همواره سعی بر آن نموده تا با جذب نیروهای حرفه‌ای و تلاش شبانه‌روزی سرمایه های مستعد و توانمند به توسعه کسب و کارهای موفق خود پرداخته و همواره در تمامی حوزه‌های مشغول فعالیت سرآمد باشد.

شرکت های زیرمجموعه

هلدینگ ارنیکا هم اکنون مشتمل بر 8 شرکت می باشد و در مسیر رشد و توسعه خود به زودی به تعداد این شرکت ها افزوده خواهد شد.

www.tokba.com
www.miniatorparsian.com
www.kavoshgaranyekta.ir
www.parsfame.com
www.unalink.net
www.homsa.ir
www.excoino.com